Thi THPT Quốc gia là kỳ thi gộp lại của 2 kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Thi Cao đẳng-Đại học để thành 1 kỳ thi duy nhất. Các môn thi THPT Quốc gia có thể tham khảo danh sách dưới đây.

Đề thi THPT Quốc gia (đề chính thức)

Bài thi Khoa học Tự nhiên

Bài thi Khoa học Xã hội

Bài thi Ngoại ngữ

Đề minh họa thi THPT Quốc gia

Bộ đề thi minh họa tốt nghiệp THPT đầy đủ các môn (Có đáp án)

Bài thi Khoa học Tự nhiên

Bài thi Khoa học Xã hội

Bài thi Ngoại ngữ

Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc Gia (THPT Quốc Gia) là kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học. Mục Thi THPT Quốc Gia này sẽ tổng hợp cho các thí sinh đề thi, bộ đề thi, đề thi kèm đáp án của các kỳ thi THPT Quốc gia từ trước tới nay để các bạn có thể tải đề thi THPT Quốc gia về và ôn luyện.